Το κατάστημα Καταρράκτες αναζητάει άτομο για το πόστο της καθαριότητας. Πλήρης εργασία. Απαραίτητα προσόντα: προθημεία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη.

Το καταστημα καταρράκτες αναζητάει άτομο με γνώσεις στη πίτσα. Πλήρης εργασία. Απαραίτητα προσόντα: προθυμία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη

Συνθήκες εργασίας: καλές συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον. Ικανοποιητικός μισθός.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6982100112