Πρόταση από την Ενωτική Δράση για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, το οποίο θα αφορά το νομοσχέδιο ‘’Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις’’.

Με το νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών από τις 19 Ιανουαρίου 2023 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2023, επιχειρείται η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κατεχόμενων δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου. Σε αυτό προβλέπεται η διαδικασία εξαγοράς των ακινήτων αυτών από τους κατόχους τους και η αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν άμεσα τους πολίτες της πόλης της Έδεσσας στις περιοχές ‘’Άγιος Μάρκος’’, ‘’Ντερέ’’ και ‘’Καραμάν’’, που επί δεκαετίες βρίσκονται σε καθεστώς αμφισβήτησης των ιδιοκτησιών τους από το Δημόσιο.

Πρόταση της Ενωτικής Δράσης είναι να συγκληθεί  άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο  για να συζητηθεί το θέμα, να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες που προβλέπονται, ,να διατυπωθούν προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου και να συμμετέχουμε στην δημόσια διαβούλευση  προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις και να ενταχθούν όλες οι περιπτώσεις στις διατάξεις του νόμου.