Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Μαστρομανώλη την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο κ. Σταμενίτης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες, όπως ενημέρωσε τον Γενικό, είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν προκειμένου η λύση που θα προσφέρουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου να μην εξαιρούν περιπτώσεις πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα διαφοράς ιδιοκτησίας με το Δημόσιο και μπορούν να διευθετηθούν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταμενίτης ζήτησε να συμπεριληφθεί ειδική πρόβλεψη για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή των ιδιωτών ύστερα από υπόδειξη των Κρατικών Αρχών και αφορούν μαζικές εγκαταστάσεις εξαιτίας ιστορικών γεγονότων (πχ. εγκατάσταση προσφύγων, μετεγκατάσταση πληθυσμών λόγω πυρκαγιάς κτλ.), τα οποία αποδεικνύονται από έγγραφα και στοιχεία Δημοσίων Υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο Βουλευτής κατέθεσε παρατηρήσεις που αφορούν ζητήματα κύριας ή μη κατοικίας ως προϋπόθεση για δικαίωμα εξαγοράς, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κατηγοριών (πχ. Βακουφικά – Καραμάν), ζητήματα προσαυξήσεων και μειώσεων όταν πρόκειται για κύρια κατοικία καθώς επίσης, την προσθήκη ειδικής διάταξης με ενιαία έκπτωση εξαγοράς, τη συμπερίληψη όλων των εντός σχεδίου πόλεως ακινήτων χωρίς εξαιρέσεις αλλά και τη πρόβλεψη ίσου ποσοστού μείωσης τόσο για αυτούς που έχουν ασκήσει ένδικά μέσα κατά δικαστικής απόφασης όσο και των περιπτώσεων που έχουν δικαιωθεί.

Ο Βουλευτής ενημέρωσε τον Γενικό ότι όλες οι προτάσεις προέκυψαν ύστερα από διαβούλευση του ίδιου με ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού Πέλλας, στηρίζονται σε λογικές απαιτήσεις και θα συνδράμουν ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία τους.