Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 κι  ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα τέσσερα θέματα:

1.Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας & Αλμωπίας – Τμήμα Γ.Σ.Σ.Ε. για την κατάσταση που επικρατεί στα Νοσοκομεία του Νομού Πέλλας.

2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.220,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών , ύστερα από την ένταξη στην πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΔΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδοτήσεων από εντάξεις πράξεων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) , ποσών 326.000,00 ευρών, 394.000,00 ευρώ, 450.000,00 ευρώ, 317.000,00 ευρώ και 301.000,00 ευρώ, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.580,00 ευρώ για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

5.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

6.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 120.000,00 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή υπολοίπου χρηματοδότησης ποσού 29.213,00 ευρώ της πράξης «Προμήθεια Αστικού εξοπλισμού έξι παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» συνολικού προϋπολογισμού 444.943,00 ευρώ , στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2», «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023.

8.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023.

9.Αποδοχή Α’ κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές και εξειδίκευση πίστωσης.

10.Έγκριση απαλλαγής ή μη προσαυξήσεων από δημοτικά τέλη οφειλέτη.

11.Έγκριση καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες.

12.Έγκριση διόρθωσης της αριθ. 189/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σκύδρας.

13.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ».

14.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Σκύδρας».