Έγκριση για τον Δήμο Αλμωπίας έργου ύψους 654.100€
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα των παραδεκτών
αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.
Σημαντικό έργο που αφορά την αξιοποίηση πλέον του
ταμιευτήρα της Φούστανης όπου για πολλά χρόνια από
την κατασκευή του είχε μείνει ανεκμετάλλευτος.
Το έργο με τίτλο:
Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην ΤΚ Φούστανης,
του Δήμου Αλμωπίας προϋπολογισμού 654.100€,

πλέον είναι γεγονός!
Ενισχύουμε τις υποδομές του δήμου μας με σύγχρονα
δίκτυα άρδευσης προς όφελος των αγροτών.
Συνεχίζουμε να πράττουμε μεγάλες παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών σε κάθε τομέα.

Γιάννης Κετικίδης
Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσίας Δόμησης &
Πρόεδρος ΔΕΥΑ