Με την υπ’ αριθ. 2513/2022 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει απολύτως την Π.Ε. Πέλλας, απορρίπτοντας αναφανδόν την αίτηση, που υπέβαλαν οκτώ πολίτες της Έδεσσας για ακύρωση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης του Εδεσσαίου ποταμού.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αφού εξέτασε διεξοδικά τις αιτιάσεις των αντιδίκων απεφάνθη ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Επέβαλε δε στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ, για έκαστο εξ αυτών.

Κατόπιν της απόφασης αυτής, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε, με την υπ’ αριθ. 7/2023 απόφασή της, ότι και η αίτηση αναστολής του έργου δεν έχει πλέον αντικείμενο και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ΔΙΠΕΧΩ/ΚΜ αποφάνθηκε σχετικά με το θέμα 2 φορές,

α) με το υπ’ αριθμόν 2979/10-05-2017 (συν. 12) έγγραφο – απόφαση που απαλλάσσει το έργο από την ανάγκη σύνταξης περιβαλλοντικής μελέτης και

β) με το, υπ’ αριθμόν Πρωτ.2688/12.05.2020, έγγραφο (συν.13), που βεβαιώνει την αρχική απόφαση, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κ.Μ. και οι Υπηρεσίες της ενήργησαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και καταρρίπτοντας μία προς μία τις σχετικές αιτιάσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής, μόλις έλαβε την απόφαση του ΣτΕ δήλωσε: «Δικαιωθήκαμε απόλυτα από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, για το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Εδεσσαίου ποταμού.  Ενώπιον της Δικαιοσύνης καταρρίψαμε μία προς μία όλες τις διαστρεβλωτικές αιτιάσεις λιγοστών αναχρονιστικών παραγόντων, προτάσσοντας την επιστημονική τεκμηρίωση και την προσήλωση στις επιταγές του Νόμου. Παραδώσαμε στους πολίτες της Έδεσσας ένα σύγχρονο και  λειτουργικό έργο μακράς πνοής. Η ολοκλήρωση της δενδροφύτευσης, άρδευσης και φωτισμού, εκατέρωθεν του ποταμού,  θα αναβαθμίσει και αισθητικά το έργο. Η κρίση και η απόφαση του ΣτΕ, αποδεικνύει την ορθότητα των αποφάσεών μας και θέτει οριστικό τέλος στις συκοφαντικές παραφωνίες που ταλαιπώρησαν άδικα την Έδεσσα».