ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Όπως γνωρίζετε η ευθύνη, αλλά και το σημαντικότερο κομμάτι της αρμοδιότητας της διενέργειας των εκλογικών διαδικασιών ανήκει στις Περιφέρειες της χώρας.

Ωστόσο διατηρείτε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο διαχωρίζει τους εργαζόμενους και δημιουργεί το έδαφος για τη διαιώνιση του «διαίρει και βασίλευε» και αντιμετωπίζει με άλλη λογική τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ β’ βαθμού από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Με δική σας ευθύνη σε κάποιους δίνετε την εκλογική αποζημίωση ως προεκλογικό δώρο!!!, σε κάποιους αναγνωρίζετε την ευθύνη που έχουν, ενώ στους εργαζόμενους των Περιφερειών δεν αναγνωρίζετε ούτε την συνολική ευθύνη, που έχουν να ανταποκριθούν στην αρμοδιότητά τους, ούτε την ευθύνη που έχουν συγκεκριμένες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τους Οργανισμούς τους.

Σε συνέχεια και προηγούμενων  παρεμβάσεών μας και ενόψει των πολλαπλών εκλογικών διαδικασιών που επίκεινται, σας ενημερώνουμε ότι σταθερή θέση και αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η με δίκαιο τρόπο κατανομή και χορήγηση της εκλογικής αποζημίωσης σε όλους τους υπαλλήλους των Περιφερειών, αφαιρώντας από τις Περιφερειακές Αρχές την δυνατότητα να το αξιοποιούν ως εργαλείο χειραγώγησης, δίνοντας το σε όσους αυτές επιλέγουν.

Ζητάμε:

  1. Την συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων με όλους τους υπαλλήλους χωρίς διακρίσεις (με αποκλεισμό των μετακλητών, συμβούλων κλπ), κατανέμοντας σε δύο διακριτές κατηγορίες:

 

  • η μια με όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε οργανικές μονάδες, που έχουν exofficio την αρμοδιότητα αυτή αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουν λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας (όπως συμβαίνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών) και
  • η άλλη με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που λειτουργούν βοηθητικά σε όλη την εκλογική διαδικασία.

 

  1. Να βγει έγκαιρα η ΚΥΑ όπου με ξεκάθαρο τρόποπου να μην επιδέχεται παρερμηνείες και αμφισβητήσεις να ορίζονται οι οργανικές μονάδες και οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη των εκλογικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αντιστοιχούν πάνω από 10 κάλπες ανά υπάλληλο, με ιδιαίτερη μνεία για τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών  (να προβλέπεται η συμμετοχή των εργαζομένων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που διαθέτουν δομή Επαρχείου στο εκλογικό συνεργείο), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι συνάδελφοι να μην εργάζονται με εξοντωτικούς όρους.

Απαιτούμε να μπει τέλος στην υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση.

Κοιν/ση

1. Υπουργείο Εσωτερικών

α. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

β. Δ/νση Εκλογών

2. Περιφερειάρχες

3. ΕΝΠΕ

ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                      ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

www.osyape.gr

info@osyape.gr