Υποέργο 1: “Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία”

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.3 «Τεχνικές συναντήσεις με θέμα “ Καθολική προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές: απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία”», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Τεχνικών συναντήσεων για τα Στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της ΠΕ Σερρών, τα στελέχη συγκεκριμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΠΕ Σερρών, τα στελέχη συγκεκριμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων της ΠΕ Σερρών και τους εκπροσώπους συλλογικών φορέων των πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων της ΠΕ Σερρών.

Στόχος των Τεχνικών Συναντήσεων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό τον σκοπό πρόκειται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Συνάντηση  την  Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023, και ώρες 10:00-16:00 στην Αίθουσα συνεδριάσεων (5ος όροφος) της Νομαρχίας Πέλλας (18ης Οκτωβρίου 25), στην Έδεσσα.

Η συμμετοχή στην Τεχνική Συνάντηση είναι δωρεάν.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: [email protected]  έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Γκιουρτζή Νικολίνα, στο τηλέφωνο 2310 804064.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10:00 – 10:30 Εγγραφές

 

10:30 – 10:40 Χαιρετισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
10:40 – 11:00 Χαιρετισμός  εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

 

 

Α’ Ενότητα:    Θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και Φυσική Προσβασιμότητα για όλους

 

11:00 – 11:40  

Ø  «Υποχρεώσεις στο πλαίσιο παρακολούθησης εφαρμογής της Διεθνής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.»

Ø  Η αρχή του Disability mainstreaming”

Κατερίνα Λαλιά, νομικός

·         Περιγραφή και στόχοι του Disability mainstreaming

·         Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρίας

 

11:40 – 12:20 Ø  «Καθολικός Σχεδιασμός και Προσβασιμότητα για όλους»

Ø  «Προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο: Για ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον»

Ø  «Μέσα για την επίτευξη της αρχής της προσβασιμότητας για όλους»

Ξένια Παυλίδου, εμπειρογνώμονας φυσικής προσβασιμότητας

 

 

12:20-12:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

12:40 – 13:00 Διάλλειμα

 

 

Β’ Ενότητα:  Θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και Ψηφιακή Προσβασιμότητα για όλους

13:00-13:40 Ø  «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Άρθρο 9 Προσβασιμότητα»

Κατερίνα Λαλιά, νομικός

·         «Εύλογες προσαρμογές στις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας»

·          «Δράσεις, μέτρα και προγράμματα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία»

13:40 – 14:20 Ø  «Η σύγχρονη θεώρηση και έννοια της προσβασιμότητας: Βασικοί τομείς εφαρμογής της για τα άτομα με αναπηρία» «Κρίσιμες έννοιες: Σχεδιασμός για όλους, εύλογες προσαρμογές, υποστηρικτική τεχνολογία, ζωντανή βοήθεια».  

Λισάντερ Ισαράι, Εμπειρογνώμονας ψηφιακής ποσβασιμότητας 

·         «Η καθολική προσβασιμότητα σε διαφορετικά είδη παρεμβάσεων (κτιριακές υποδομές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες)»

·         «Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις σε θέματα αναπηρίας»

14:20 – 14:50 Ερωτήσεις – Συζήτηση
14:50 – 15:15 Συμπεράσματα – Κλείσιμο του Σεμιναρίου

 

15:15 – 16:00 Ελαφρύ γεύμα