Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάση της Υ.Α. Ε8/62/19732/21-1-21(ΦΕΚ 499/Β/2021) είναι υποχρεωτική η Επιθεώρηση όλων των Ψεκαστικών Μηχανημάτων (βυτίων) από Σταθμούς Ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Επίσης με βάση τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 που ισχύει από 1/1/2023 θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στις χορηγήσεις των ενισχύσεων που μεταξύ άλλων μέτρων θα απαιτούν την ύπαρξη επικαιροποιημένου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης.

Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. MAINOS έχοντας εκτελέσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό επιθεωρήσεων (από τις συνολικά 60.000 επιθεωρήσεις στην Ελλάδα) σας προσφέρουμε την εκπλήρωση αυτής την απαίτησης με επίσκεψη και επιθεώρηση του ψεκαστικού, στο χώρο σας.

Προετοιμαστείτε γρήγορα και έγκαιρα!!!

Τηλ : 6981491299

          6945858593