Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 κι  ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα πέντε θέματα:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της Χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,  ύστερα από την αποδοχή χρηματοδότησης – επιχορήγησης και ανάληψη υλοποίησης της δράσης από τον Δήμο μας με την αριθ. 271/2022 απόφαση Ο.Ε..

2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την  έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 του Δήμου Σκύδρας.

4.Έγκριση παραλλαγής δικτύου στην Κοινότητα Καλυβίων.

5.Έγκριση των αριθ. 5/2023 & 6/2023 αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ ΕΦΑΚΠΠ για τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. 2023.

6.Έγκριση παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτήριου Ανύδρου.

7.Έγκριση του πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 4ετίας 2024-2027 για τον Δήμο Σκύδρας.

8.Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παράταση απασχόλησης προσωπικού στον δήμο Σκύδρας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό της δ.υπ.α στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»

9.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρόθεσης ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με ιδιωτική στην Κοινότητα Ριζού.

10.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.437,00 τ.μ. στην Κοινότητα Σκύδρας.

11.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων (σχολικός κλήρος ) στην Κοινότητα Ανύδρου.

12.Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την δημιουργία εκθεσιακού χώρου κειμηλίων Α’ & Β’ Παγκοσμίων Πολέμων.

13.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την έγκριση τεχνικής έκθεσης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση περιοριστικών μέτρων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΥΔΡΑ , ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ».

14.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΗΣ».

15.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ – ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».