Η φετινή εμφάνιση της ΥΠΕΡκαρναβαλική Ομάδα Αλμωπίας θα ειναι σε τοπικά σατιρικό πνεύμα και με ονομασία :”ΝεράΕίδες Αθώων Καταχραστών”