Από το Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 19005/2021 ( ΦΕΚ 2539/14-6-2021 Τ.Β ́), την 1-3-2023 ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ( gov.gr) για τηνυπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο Λευκών Περιοχών ( περιοχές χωρίς τηλεοπτικό σήμα).

Η περίοδος της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 1η Μαρτίου έως και την 15 Μαρτίου2023.Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να τοκάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του Μητρώου.Υπενθυμίζεται ότι Λευκές Περιοχές για το Δήμο Αλμωπίας έχουν ορισθεί ως εξής:ΔΕ Αριδαίας: οι κοινότητες Ξιφιανής, Αψάλου και ο οικισμός Μοναστηρακίου.ΔΕ Εξαπλατάνου : οι κοινότητες Αρχαγγέλου, Περίκλειας και ο οικισμός Αετοχωρίου.Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω του gov.gr ή αυτοπρόσωπα στα ΚΕΠΑριδαίας και Εξαπλατάνου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:1. Ταυτότητα2. Λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικού ρεύματοςΕπίσης πρέπει να δηλώσουν: ΑΦΜ, e-mail, κινητό και σταθερό τηλέφωνο.Από το Δήμο Αλμωπίας