Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών ανακοινώνει ότι προχώρησε στη δημοσίευση προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΡ1Ο4690Β6-6ΨΠ) για πλήρωση τεσσάρων θέσεων μονίμων Ιατρών στις  εξής ειδικότητες:

  • Μια (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Διευθυντή.
  • Δύο (2) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β’.
  • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό Επιμελητή Β’.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21.03.2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31.03.2023 ώρα 24.00.

Η Διοίκηση της Ν.Μ. Γιαννιτσών σε συνεργασία με την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την συστηματική προσπάθεια με στόχο την επαρκή στελέχωση σε έμψυχο δυναμικό όπως και την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό ευθύνης.

 

 

 

                                                                         Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                 του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ