«Έλεγχος των παρόχων στην τιμολόγηση και την τήρηση της ποιότητας  για την προστασία των καταναλωτών».

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 21 Μαρτίου 2023, η συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη μετονομασία της ΡΑΕ, την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την υιοθέτηση ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, του οποίου εισηγητής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης.

Ο Βουλευτής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου της Βουλής πραγματοποίησε τρεις τοποθετήσεις ενώ στην Ολομέλεια πραγματοποίησε μια εισήγηση και μια δευτερολογία.

Μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων του Βουλευτή αφορούσε τις ρυθμίσεις για τη μετονομασία της ΡΑΕ και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να εποπτεύει και να ελέγχει τις υπηρεσίες παροχής ύδατος και αποβλήτων. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι το νομοσχέδιο σε κανένα σημείο του δεν αναφέρει την ιδιωτικοποίηση των παρόχων, δεν προβλέπει και δεν υποκρύπτει καμία παρούσα ή μελλοντική ιδιωτικοποίηση των φορέων διαχείρισης υδάτων. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίζεται κατά τρόπο συνεκτικό το πεδίο της Ρυθμιστικής και Ελεγκτικής εποπτείας των φορέων που διαθέτουν το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδατος στη γεωγραφική περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, δηλαδή σε Δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΟΤΑ, ΔΕΥΑ) κλπ.

Όπως τόνισε σήμερα ο κ. Σταμενίτης στη δευτερολογία του, όσον αφορά τον τομέα των υδάτων και αποβλήτων προωθείται η αλλαγή του τρόπου εποπτείας και ελέγχου των παρόχων στοχεύοντας τη βελτίωση τους σε τρία επίπεδα: Επίπεδο πρώτο: Στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου και του αρδεύσιμου νερού. Τα είπε και ο Υπουργός αναλυτικά αυτές τις ημέρες, δυστυχώς δεν έχουμε το επίπεδο των ελέγχων που θέλουμε. Υπάρχουν υπηρεσίες που ελέγχουν, υπάρχει όμως και μεγάλο μέρος που δεν ελέγχει. Εμείς τι λέμε, οριζόντιος έλεγχος, από μια αρχή που έχει την τεχνογνωσία, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού. Δεύτερο επίπεδο: Έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής. Υπάρχει ανομοιορφοφία μεταξύ του τρόπου τιμολόγησης. Υπάρχουν περιπτώσεις ΔΕΥΑ που χρεώνουν δύο φορές πάνω. Επίπεδο τρίτο: Έλεγχος σπατάλης του νερού. Σύμφωνα με στοιχεία που δηλώνουν οι ίδιες οι ΔΕΥΑ, παρατηρούνται απώλειες στο νερό μέχρι και 62%.Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό και θα το αντιμετωπίσουμε με τον έλεγχο.

Ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι: «Έλεγχος και εποπτεία λοιπόν σε τρία επίπεδα, με τελικό στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος των Ελλήνων καταναλωτών και ισχυροποίησης της θέσης τους. Επαναλαμβάνω, το νερό ήταν και παραμένει δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. Μάλιστα για πρώτη φορά, σε κείμενο νόμου αναφέρονται ρητά οι φορείς παροχής ύδατος. Οι δημόσιοι φορείς. Εμείς ενδυναμώνουμε το δημόσιο χαρακτήρα, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία τους και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η Κυβέρνηση προχωρά σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία διότι, όπως είπε και ο Υπουργός κ. Σκρέκας χθες,  ειδικά όταν έχουμε δημόσια μονοπώλια, εκεί χρειάζεται να υπάρχει τόσο η ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής όσο και ο έλεγχος και η εποπτεία για τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. Η Πολιτεία δεν εκχωρεί καμία αρμοδιότητα σχεδιασμού υδατικής πολιτικής προς μία ρυθμιστική αρχή. Αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο αρμόδιος φορέας που χαράσσει την πολιτική για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων».

Κλείνοντας τη δευτερολογία του ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχέδιου τονίζοντας ότι: «Το νομοσχέδιο έχει και άλλες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, για τον τομέα της ενέργειας που έρχονται να προστεθούν στο πλούσιο έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στηρίζουμε το πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες των ΑΠΕ. Αναπτύσσουμε τις ΚΑΕ με την παραγωγή, κατανάλωση και αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ. Φέρνουμε σημαντικές οι διατάξεις για τον οικιακό ενεργειακό τομέα κατανάλωσης και αποθήκευσης από τις ΑΠΕ. Διατάξεις για εγκατάσταση ΑΠΕ από τους ΟΤΑ για στήριξη των ευάλωτων πολιτών που ζουν στο όριο της φτώχειας. Διατάξεις για ενίσχυση των οικιακών και των αγροτικών φωτοβολταϊκών. Ενισχύουμε επίσης τις ρυθμίσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος, ευθυγραμμιζόμενοι με τις πολιτικές της Ε.Ε. για τη προστασία της φύσης για το κλίμα και την βιοποικιλότητα. Δίνουμε λύση για τα εκχερσωμένα εδάφη που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για καλλιέργειες, όσο αυτές παίρνουν κοινοτικές ενισχύσεις».

 

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την εισήγηση του Βουλευτή στην Ολομέλεια: Δ. Σταμενίτης _ Εισήγηση νομοσχέδιο ΥΠΕΝ _ 20.03.2023 – YouTube

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δευτερολογία:

https://www.youtube.com/watch?v=_HejHtopwKE&feature=youtu.be