Στο επόμενο στάδιο περνά το έργο του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής), μετά την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

α) της Οριστικής Υδραυλικής μελέτης και της Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης,

β) της Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας,

γ) των Τευχών Δημοπράτησης,

δ) ΣΑΥ – ΦΑΥ και

ε) της Μελέτης Κτηματογράφησης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας».

Μετά την απόφαση αυτή, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Δημήτριος Παπαγιαννίδης, το έργο περνά στη διαδικασία της δημοπράτησης και εν συνεχεία της υλοποίησής του.

Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία ταµιευτήρα για την άρδευση περίπου 140.000 στρεμμάτων γεωργικών εκτάσεων στον κάμπο της Σκύδρας, των Γιαννιτσών αλλά και της Αλμωπίας και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην τάφρο Τ66.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής σχολίασε: «Το Φράγμα του Αλμωπαίου ποταμού, μετά από αγώνες δεκαετιών, βρίσκει το δρόμο που οδηγεί στην κατασκευή του. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και της αναγκαιότητας του έργου για την οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής . Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε στενά την πορεία των διαδικασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή ταμιευτήρα, που θα εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων στον κάμπο μας».