Με αμείωτους ρυθμούς η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας συνεχίζει τον καθαρισμό των ρεμάτων της επικράτειάς της, προκειμένου να διασφαλισθεί η  ομαλή ροή των υδάτων και να αποφευχθούν επιζήμια πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Αρμοδιότητας Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 500.000€ ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο καθαρισμός ρεμάτων στην περιοχή του Ν. Μυλοτόπου σε μήκος περίπου 2.500 μ. , του Μαυροβουνίου σε μήκος 3.000 μ. και των Σεβαστειανών σε μήκος 800 μέτρων.

Την στιγμή αυτή οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων συνεχίζονται στην περιοχή του Ριζού, σε μήκος περίπου 600 μέτρων.

Το έργο αφορά σε απομάκρυνση των φερτών υλών, που έχουν συγκεντρωθεί στην κοίτη των ρεμάτων, καθώς και της αυτοφυούς βλάστησης, εντός και πλησίον αυτών. Στόχος είναι να επανέλθει η υδραυλική διατομή των ρεμάτων στην πρότερη κατάσταση και να βελτιωθεί η παροχετευτικότητα  των υδάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρών, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές και περιουσίες των πολιτών, των περιοχών αυτών.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν, υπό τις οδηγίες του  Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψίες σε ρέματα, στην περιοχή αρμοδιότητάς του. «Συνεχίζουμε καθημερινά τον καθαρισμό ρεμάτων, σε περιοχές του Νομού μας, όπως άλλωστε κάνουμε αδιαλείπτως όλο το χρόνο, προκειμένου να αποτρέψουμε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ρέματα πρέπει να λειτουργούν ως αποδέκτες και αγωγοί των νερού, να το παροχετεύουν ομαλά και όχι να αποτελούν παράγοντα επισφάλειας για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών».