Προκήρυξη «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της στοχοθεσίας & αξιολόγησης του ν. 4940/2022

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Τα συνδικαλιστικά όργανα της ΟΣΥΑΠΕ (Γ.Σ.-ΔΣ)., αποφάσισαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απαιτηθεί και να επιτευχθεί η ανάκληση των ρυθμίσεων του ν. 4940/2022, που αφορούν στην «αντιδραστική» στοχοθεσία και «αξιολόγηση» για τους υπαλλήλους των Περιφερειών και όλων των δημοσίων υπηρεσιών και την ακύρωση της εφαρμογής τους και συγκεκριμένα στην Προκήρυξη «απεργίας-αποχής» για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και προϊσταμένους, από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια, όπως αυτά προβλέπονται από τον ν.4940/2022, με έναρξη την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Η απόφαση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την δικαστική απόφαση κατ’ εφαρμογή του αντεργατικού τερατουργήματος του νόμου Χατζηδάκη, που έβγαλε παράνομη την «απεργία – αποχή» από την αξιολόγηση, που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, οπότε και η Ομοσπονδία προχώρησε στην κοινοποίηση των σχετικών Εξωδίκων.

Θεωρούμε αναγκαίο ότι όλοι οι Σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους, να συζητήσουν για το περιεχόμενο αυτής της «αξιολόγησης» αξιοποιώντας όλες τις μορφές (συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις κλπ) και το σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Σημειώνουμε ότι οι διακηρυκτικοί τόνοι για «μεταρρύθμιση – τομή», που η εφαρμογή της θα οδηγήσει στη «βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα» (άρθρο 1) και στην επιβράβευση των «παραγωγικών»!!! Δημοσίων Υπαλλήλων με μπόνους είναι ψευδεπίγραφη, αφού και η «νέα» αξιολόγηση παραμένει αντιδραστική και μηχανισμός που στοχεύει στη «διάσπαση», στη χειραγώγηση και υποταγή των δημοσίων υπαλλήλων στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23).

Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και το βαθμό επίτευξης στόχων που προωθείται μέσα από το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής», θα οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αρεστών, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους. Ταυτόχρονα ενώ στο όποιο παραγόμενο αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας συμβάλουν όλοι οι «κρίκοι» η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής (άρθρο 23) το παραβλέπει σκόπιμα, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε επιλεκτική κατανομή.

Μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα με κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα, που προσπερνά την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και την έλλειψη εξοπλισμού και μέσων, με ρυθμίσεις που μεταθέτουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν σε προϊσταμένους και υπαλλήλους και έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα (άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15), η αξιολόγηση που προωθείται, δεν έχει καμία σχέση με την απαίτηση για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού.

Τέλος σας στέλνουμε σχέδια δηλώσεων αποχής από την «αξιολόγηση» (ατομικής & ομαδικής), ενημερωτικό σημείωμα για την «νέα» αξιολόγηση (ν.4940.2022) και σημειώνουμε ότι απαιτείται ετοιμότητα από όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, για άμεση απάντηση σε περίπτωση που η κυβέρνηση προσφύγει κατά της απόφασης της Ομοσπονδίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ