Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. (18.30΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 & του άρθρου 78 του Ν.4954/2022,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 «Διόρθωση της 13/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλμωπίας).».

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ