Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 κι  ώρα 18:30΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω είκοσι δύο θέματα:

 1. Έγκριση ψηφίσματος στάσης εργασίας εργαζομένων ΔΕΥΑ Σκύδρας.
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για μείωση ποσού χρηματικού υπολοίπου 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προυπ/σμού  έτους 2023 (τακτοποίηση Χ.Υ.).
 3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 (ΚΥΑ οικ.49039/25-7-2022 ΦΕΚ 3976/26-7-2022 τεύχος Β’ άρθρο 5 – Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού) – ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.
 5. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2024-2027 Δήμου Σκύδρας.
 6. Έγκριση παραλλαγής δικτύου στις Κοινότητες Σκύδρας και Δάφνης.
 7. Έγκριση δαπάνης για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου , εξειδίκευση πίστωσης.
 8. Έγκριση διενέργειας Ανθοέκθεσης και καθορισμός ημερομηνιών .
 9. Διαγραφές δημοτικών τελών .
 10. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2022.
 11. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2022.
 12. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού υδρονομέων για το 2023.
 13. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης .
 14. Έγκριση επιχειρησιακού Προγράμματος για την διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Σκύδρας.
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
 16. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος».
 17. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ».
 18. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
 19. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 20. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
 21. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Κοινότητα Σκύδρας.
 22. Έγκριση ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, αίθουσας 1ου ορόφου στο τέως Δημοτικό Κατάστημα Καλής, στο Σωματείο Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Ν. Πέλλας.