Ο Δήμος Έδεσσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Έδεσσας στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα προγράμματα: Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (δια ζώσης 25 ωρών) καθώς και τα 50ωρα τμήματα Βασικά Ιταλικά 1 (εξ αποστάσεως), Βασικά Ιταλικά 2 (εξ αποστάσεως), Βασικά Τουρκικά 2 (εξ αποστάσεως), Βασικά Ισπανικά 1 (εξ αποστάσεως) και Αγγλικά 1 (δια ζώσης), με τους εκπαιδευόμενους να δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τα όσα αποκόμισαν.

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής 25 Χ Χ
2 Αγγλικά για τον τουρισμό 25 Χ Χ
3 Ιταλικά για τον τουρισμό 25 Χ Χ
4 Ισπανικά για τον τουρισμό 25 Χ Χ
5 Τουρκικά για τον τουρισμό 25 Χ Χ
6 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη

φορολογική μου δήλωση

12 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2381350758

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ.Αιγών 1, Έδεσσα

Email: [email protected]

Οι αιτήσεις κατατίθενται όλο τον χρόνο, ηλεκτρονικά στο ανωτέρω email. Την φόρμα της αίτησης μπορεί κανείς να τη βρει στη σελίδα του Δήμου (ακολουθώντας τη διαδρομή: Δελτία τύπου, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Έδεσσας»)

Οι παλαιότερες αιτήσεις ισχύουν, εφόσον δεν κατέστη εφικτό να δημιουργηθεί τμήμα. Μπορούν να

δηλωθούν μέχρι δυο (2) προτιμήσεις. Στην παρούσα φάση δεν ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού, οπότε τα τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν και δια ζώσης (θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση). Τα μαθήματα γίνονται στο κτίριο του πρώην Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Έδεσσα (νέες εργατικές κατοικίες, στο δρόμο προς το χωριό Λύκοι).