Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  της πρώτης κινητικότητας  εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας στο πλαίσιο εγκεκριμένου ευρωπαϊκού  προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας ατόμων βασικής δράσης 1 (ΚΑ1) του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος “Erasmus+ 2021-2027» του σχολείου μας με τίτλο «Εμπλουτισμός του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία Τ.Π.Ε» και κωδικό  εγκεκριμένου σχεδίου   2022-1-EL01-KA122-VET-000069494.

Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με έμφαση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη και ασύγχρονη τάξη, αλλά και η ενσωμάτωση μαθητοκεντρικών και βιωματικών τεχνικών στη διδασκαλία. Επιπλέον η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου αποτελεί κύριο σκοπό της δράσης.

Οκτώ καθηγήτριες διαφορετικών ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας μετέβησαν στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στο διάστημα από 05-03-2023 μέχρι και  11 -03-2023 για την παρακολούθηση κύκλων μαθημάτων με θέμα«Creativity and ICT in the classroom».

Αντικείμενο της επιμόρφωσης ήταν  ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως   Socrative, Miro, Google workspace, Live Worksheets, Kahoot!, Quizlet, Canva, Quizizz.

Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της τεχνοκρατίας και τεχνογνωσίας  επιβάλλουν τη συμμετοχή, την εφαρμογή και την ενεργή εμπλοκή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ψηφιακή τεχνολογία  η επιμόρφωση  που πραγματοποιήθηκε, στόχευε προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.

Αποδέκτες της δράσης αυτής αποτελούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα, αλλά όλος ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας καθώς θα ακολουθήσει ενδοσχολική επιμόρφωση και κυρίως οι μαθητές του σχολείου μας, καθώς η  εξοικείωση των διδασκόντων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και με τη χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η επιμόρφωση των καθηγητών φέρνει το ελληνικό σχολείο πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης, καθιστώντας το όχι απλά μια πηγή γνώσης, αλλά και πολύτιμο  αρωγό στην καλλιέργεια και άσκηση της κριτικής σκέψης.