Από  την τεχνική εταιρία ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ με έδρα την Πτολεμαίδα, ζητείται απόφοιτος Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων για εργασία πλήρους απασχόλησης

Προσόντα:

  • Τριετή Προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε προετοιμασία φακέλων προσφορών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
  • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ

 

αποστολή βιογραφικών: [email protected]