Πρόκειται για ένα νέο παλικάρι, προερχόμενο από τα σπλάχνα της Εκκλησίας , την οποία, ζωσμένος το «Λέντιο» όπως ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο, διακονεί με επιτυχία!

 

Είμαι βέβαιος ότι θα πράξει το ίδιο, διευρύνοντας πλέον την διακονία του και στην τοπική κοινωνία.

Ο Ραφαήλ είναι απόφοιτος της θεολογικής σχολής, υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ, απόφοιτος του ωδείου του Δήμου μας στη βυζαντινή μουσική και ψάλτης για περισσότερα από 20 έτη στον ιερό ναό των Αγίων Πάντων!

 

Το υψηλό μορφωτικό και πνευματικό του επίπεδο σε συνδυασμό με την εργασία του ,ως ιδιωτικός υπάλληλος, προσθέτει εμπειρία στο συνδυασμό μας τόσο σε σχέση με τον ιερό θεσμό της Εκκλησίας όσο και με την καθημερινότητα του μόχθου και της αγωνίας των ανθρώπων μας για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης!

 

Εύχομαι καλό αγώνα με ήθος και αξιοπρέπεια!

 

Γιάννης Τσεπκεντζής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ