Η «Συνεργασία Ευθύνης» διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Παναγίτσας, που περιλαμβάνει και τη Ζέρβη, με μία δυναμική ομάδα στελεχών, που έχουν ως προτεραιότητες την πρόοδο του τόπου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών τους:
– Ακριβόπουλος Γιώργος
– Γιάνκου Δημήτρης
– Μιχαηλίδης Παύλος
– Παπαδόπουλος Νίκος
– Σαρρή Παρθένα
– Τζαγαδούρα Παρασκευή
Καλή επιτυχία!