Μορφή: Μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός. Μέτοχοι – Μέλη (κάθε μέλος μία ψήφος): Παραγωγοί, Ομάδες παραγωγών, Συλλογικά εγχειρήματα τής Κ.Α.Ο, Δήμος, Ενεργοί πολίτες.

Στόχος:

1. Ενημέρωση και επιμόρφωση παραγωγών και καταναλωτών για θέματα διατροφής,

2. Επιμόρφωση παραγωγών σε νέες τεχνολογίες και σε τρόπους βελτίωσης τής παραγωγής τους,

3. Διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων,

4. Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών – παραγωγών και καταναλωτών,

5. Διεκδίκηση συνδιαμόρφωσης των ΔΠ σχετικά με την αγροτική πολιτική σε τοπικό ή/και κεντρικό επίπεδο (εδώ χρειάζεται η διασύνδεση με άλλους παρόμοιους φορείς ανά την επικράτεια),

6. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

7. Διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης τής Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας -ΚΥΓΕΩ Ο Δήμος οφείλει να στηρίξει την εν λόγω κίνηση με την παροχή δωρεάν στέγης και υλικοτεχνικής υποδομής.

Επίσης, με τη χρηματοδότηση σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα. Τέλος, οφείλει να σεβαστεί την αυτονομία του εγχειρήματος και ν’ αντιμετωπίσει ως επίσημους και ισοτιμους συνομιλητές τα μέλη – εκπροσώπους του. Η αγροτική παραγωγή είναι τ’ “οξυγόνο” τής τοπικής μας κοινωνίας. Αξίζει της δέουσας προσοχής μας.

Ευ. Ι. Τρυψιάνης Υπ. Δημ. Συμ. Έδεσσας Κοινωνία Σε Κίνηση