Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Άρνισσας είναι ένα τεράστιο έργο, με μεγάλο βαθμό κατασκευαστικής δυσκολίας λόγω της σύστασης του εδάφους και της φύσης του οικισμού. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν κάποιες αποκαταστάσεις δρόμων.

Αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικός καθαρισμός Άρνισσας – YouTube

Παράλληλα κατασκευάζεται ο βιολογικός καθαρισμός (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) για την υποδοχή των λυμάτων του οικισμού.

Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων και περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

 

 

Γιάννης Μουράτογλου

υπ. Δήμαρχος Έδεσσας