Η δράση αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους σε εστίες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού συστήματος (πλην των ορυζώνων), καθώς και στο αστικό σύστημα, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών θα βρίσκονται στις εξής Τ.Κ του Δήμου Αλμωπίας:

Τρίτη 12/09/2023
Εξαπλάτανος
Μηλιά
Θεοδωράκειο
Ριζοχώρι

Τετάρτη 13/09/2023
Άνω Γαρέφειο
Κάτω Γαρέφειο
Προμάχοι
Χρυσή

Πέμπτη 14/09/2023
Τσάκοι
Πιπεριά
Ξιφιανή

Παρασκευή 15/09/23
Αριδαία
Υδραία
Σαρακηνοί
Κάτω Κορυφή