Πρώτος σε ψήφους αναδείχτηκε με το ψηφοδέλτιο Συνεργασία Ευθύνης ο Δημήτρης Επεσλίδης

 

η λίστα σταυροδοσίας παρακάτω :