Σε πολλές πόλεις, η σωστή απεντόμωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων τους, ιδιαίτερα στην πρόληψη εξάπλωσης διαφόρων ασθενειών. Οι δήμοι ευθύνονται για τον έλεγχο των παρασίτων που μπορούν να χρησιμεύσουν ως φορείς επικίνδυνων ιών. Για την έρευνα μας στο θέμα αυτό, ζητήσαμε από διάφορες εταιρείες που αναλαμβάνουν απεντομώσεις σε Κόρινθο, Αθήνα, Πάτρα και αλλού, να μοιραστούν μαζί μας τις σωστές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι διάφοροι δήμοι προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την εξάπλωση επικίνδυνων ιών στο μέλλον.

Έλεγχος των ασθενειών

 

Αρκετά παράσιτα όπως τα κουνούπια, τα τσιμπούρια και τα τρωκτικά μπορούν να μεταφέρουν  διάφορες ασθένειες στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, τα κουνούπια είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, ο τριήμερος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ενώ τα τσιμπούρια μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme. Εφαρμόζοντας μέτρα απεντόμωσης που στοχεύουν σε αυτά τα παράσιτα, οι δήμοι μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εστιών μόλυνσης εντός των κοινοτήτων τους. Αυτό περιλαμβάνει τακτικούς ψεκασμούς για κουνούπια σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια και έλη, την τοποθέτηση παγίδων για τρωκτικά σε πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους και την προσπάθεια ελέγχου των τσιμπουριών, κυρίως με το ψέκασμα η το μάζεμα των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις γειτονιές.

 

Καλές πρακτικές υγιεινής

 

Η απεντόμωση συνδέεται στενά με βελτιωμένες πρακτικές υγιεινής. Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, η σωστή διάθεση των σκουπιδιών και ο τακτικός καθαρισμός των δημόσιων χώρων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελαχιστοποίηση της αναπαραγωγής των παρασίτων. Διατηρώντας τους δημόσιους χώρους καθαρούς, συμβάλλουν στην πρόληψη εξάπλωσης επικίνδυνων ασθενειών.

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM)

 

Η υιοθέτηση μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων είναι ζωτικής σημασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο των παρασίτων και τον μετριασμό του κινδύνου εξάπλωσης διαφόρων μολυσματικών ασθενειών. Η IPM δίνει έμφαση στα προληπτικά μέτρα, την τακτική παρακολούθηση και τις στοχευμένες μεθόδους ελέγχου των παρασίτων. Εφαρμόζοντας μία καλή στρατηγική IPM, οι δήμοι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτηση τους από τα χημικά φυτοφάρμακα, να προωθήσουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, μειώνοντας τις κακές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγειά των πολιτών καθώς και σε άλλους οργανισμούς.

 

 

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού

 

Απ’ όλους τους επαγγελματίες που ρωτήσαμε, μόνο μια εταιρεία απεντόμωσης στην Κόρινθο επέμενε ότι οι δήμοι διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην σωστή ευαισθητοποίηση του κοινού και στην εκπαίδευση των κατοίκων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα παράσιτα και τις διάφορες ασθένειες. Μας επισήμαναν επίσης ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού μπορούν να ξεκινήσουν από τα σχολεία εστιάζοντας σε βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής. Κατ’ επέκταση, η ενημέρωση θα μπορούσε να συνεχιστεί στις επιχειρήσεις εστίασης για την σωστή πληροφόρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων τους και τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να πάρουν προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση κάποιας ασθένειας όπως είναι η λεπτοσπείρωση. Ενημερώνοντάς σωστά τους κατοίκους, οι δήμοι μπορούν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες απεντόμωσης. Αυτό μακροχρόνια μπορεί να έχει μεγάλο όφελος στον προϋπολογισμό και τα έξοδα των δήμων για την απεντόμωση.

 

Η συλλογική προσπάθεια μετράει

 

Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη και ο έλεγχος απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων του δήμου, των τοπικών συλλόγων, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των κατοίκων. Οι δήμοι μπορούν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν συνεργασίες με άλλους τοπικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές ομάδες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος απεντόμωσης και πρόληψης ασθενειών.