“Ιδού ο χρόνος πέρασε
και ήρθεν η ημέρα
της του Χριστού γεννήσεως
και ταύτη τη εσπέρα…”
  Πλησιάζουμε στην παγχαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων. Η ελπίδα πάλι προβάλλει.
       Ευλογημένα Χριστούγεννα.
                    Για το Δ.Σ.
                   Ο πρόεδρος
            Ιωάννης Γαβριηλίδης