• Την 30-1-2024, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών [INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATIONI.P.A.], επισκέφθηκαν στο Γραφείο του τον Δήμαρχο Έδεσσας, κ. Ιωάννη ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗ, μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του , τον οποίο συνεχάρησαν για την εκλογή του , ενώ στη συνέχεια, παρουσία μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε συζήτηση στην οποία αφού εκθέσαμε τις πρόσφατες δράσεις μας, στα πλαίσια των αρχών της Ένωσής μας, που είναι η αγάπη, η φιλία και η αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των μελών μας όσο και με τις τοπικές κοινωνίες , αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο της Αστυνομίας και του Έλληνα Αστυνομικού, κάναμε γνωστά τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους μας, στα οποία ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε το ενδιαφέρον του και τη διάθεση συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων, προς όφελος των πολιτών της περιοχής μας.
  • Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κ. Δήμαρχο της πρωτεύουσας πόλης του νομού, για την εγκάρδια φιλοξενία και τη διάθεση στήριξης και συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας με  την Ένωσή μας, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στο άμεσο μέλλον.

SERVO PER AMIKECO

[Υπηρετώ δια της φιλίας]

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο                                                                    Η

           Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                            Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                    Μαρία ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ