Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων, για να μην εναποτίθενται/πετιούνται σε ρέματα, χαράδρες κλπ & να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον  αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται τα νεκρά ζώα τους οδηγώντας τα σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης.

Συγκεκριμένα οι κτηνοτρόφοι, με  τη δήλωση Θανάτου Παραγωγικών Ζώων, ( Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών)  , επισυνάπτουν υποχρεωτικά το έγγραφο παραλαβής του νεκρού ζώου από την εταιρεία αποτέφρωσης με την οποία είναι συμβεβλημένοι. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η καταχώρηση των δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ. Επίσης με αυτή την δήλωση μπορούν να αποζημιωθούν για τις περιπτώσεις απωλειών λόγω ζωονόσων.

Όλα τα τελευταία χρόνια την αναγκαιότητα και το κόστος για τη διαχείριση νεκρών ζώων  κάλυπταν προγράμματα του ΥΠΑΑΤ και  της Περιφέρειας.

Ωστόσο τo τριετές πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης  νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ για  τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ), σταμάτησε  στις 1 Νοεμβρίου 2023, (αντί για τις 5/7/2024 όπως είχε προγραμματιστεί).

 

Με δεδομένο ότι:

  • Η επιτήρηση και διασφάλιση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Το κόστος μεταφοράς και καύσης των παραγωγικών ζώων είναι τεράστιο και δυσβάστακτο ειδικά για τις “μικρές” κτηνοτροφικές μονάδες αφού ανέρχεται περίπου σε 500 ευρώ /tn.

                       

          Σας ρωτούμε σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η Διοίκηση της Π.Κ.Μ. ώστε :

  • να μην επωμίζονται οι κτηνοτρόφοι το τεράστιο κόστος διαχείρισης των νεκρών ζώων, αλλά να καλυφθεί με αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας με κρατική χρηματοδότηση .
  • να διασφαλιστεί με ευθύνη των ελεγκτικών υπηρεσιών της Περιφέρειας (με επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό κλπ), η υλοποίηση όλων τα προβλεπόμενων διαδικασιών διαχείρισης των νεκρών ζώων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο από εστίες μόλυνσης η δημόσια υγεία

 

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης