Γιορτάζουμε το παρελθόν και σχεδιάζουμε το μέλλον.

 ΟΧΙ στη βία κατά της γυναίκας, ενδοοικογενειακή, εργασιακή και στον εκφοβισμό.

 ΝΑΙ στην ισότητα και στον σεβασμό.

 ΥΠΟΣΧΕΣΗ για δράσεις ίσων ευκαιριών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο στην εργασία.

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της μητρότητας.

Γυναίκα, ΜΑΝΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΚΟΡΗ όλες ξεχωριστές!

Μαζί σας για έναν καλύτερο κόσμο και ένα βιώσιμο αύριο!

 Να προσέχετε και να φροντίζετε την υγεία σας και την στοματική υγεία κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, γιατί μας είστε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ!