Στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR θα υλοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 3-5 Απριλίου το Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή.

Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία και θα υλοποιηθεί ως εξής:

  • Τετάρτη 3 Απριλίου: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Φιξ.
  • Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Απριλίου: Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 26ης Οκτωβρίου 21, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα δομείται σε πέντε επιμέρους ενότητες και συγκεκριμένα:

Πληροφορίες διεξαγωγής Τίτλος ενότητας Βασικό κοινό
Τετάρτη, 3 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι :Εισαγωγή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Πολιτικές και διακυβέρνηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, σχεδιασμός υλοποίησης) Όλοι και κυρίως όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αιρετοί και ανώτερα στελέχη υπηρεσιών) στην Περιφέρεια καθώς και υπηρεσίες τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Πέμπτη, 4 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Έλεγχος κλιματικής ανθεκτικότητας (ανάλυση τρωτότητας) σε τεχνικά έργα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Δομημένο περιβάλλον και αστική ανθεκτικότητα

Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας, μηχανικοί και μελετητές τεχνικών έργων, ακαδημαϊκοί και  ερευνητικοί φορείς.

Η ενότητα ΙΙΙ ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρων και για εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Παρασκευή, 5 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Πρωτογενής τομέας και φυσικό περιβάλλον

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Κλείσιμο σεμιναρίου

Επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, αλιείς και υδατοκαλλιεργητές) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.

Υπηρεσίες και φορείς στην Περιφέρεια των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και δασών πχ ΔΑΟΚ, Διεύθυνση δασών, δασαρχεία, εκπρόσωποι ΟΦΥΠΕΚΑ και ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Δεν απαιτείται η συμμετοχή σε όλες τις ενότητες του σεμιναρίου για την επιτυχή παρακολούθησή του.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1QngREKt8619DWDibne-9tpv1M88r959zI2PknI9C-MM

Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί σε σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο του έργου (www.adaptivegreece.gr).