Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 500€, την 11 Απριλίου 2024, από
ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Έδεσσας, σε ημεδαπό, ο οποίος δεν
διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, κατά τη διάρκεια καύσης σε
αγροτική έκταση, στην Τ.Κ. Ριζαρίου, του δήμου Έδεσσας Πέλλας.