Σε κοινή επιστολή τους προς την Υπουργό Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Αν. Υπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση , οι Δήμαρχοι Έδεσσας και Αλμωπίας, κ.κ. Τσεπκεντζής Ι. & Παρούτογλου Ν. τονίζοντας την πρόθεση τους για στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, ζητούν την χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βόρας με την άμεση ένταξη τους στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» Ελλάδα 2.0 σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο φορέας διαχείρισης του Χ.Κ. ΕΤΑΔ Α.Ε.

Στην επιστολή τους, οι Δήμαρχοι επισημαίνουν ότι το Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν:

•     αποτελεί το βασικό πυλώνα του γενικότερου σχεδίου για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του ΒΔ τμήματος του Νομού Πέλλας στο οποίο περιλαμβάνονται τα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας, το Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας, η Λίμνη Βεγορίτιδας και ο Υγρότοπος Άγρα – Νησίου- Βρυτών συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο θερμαλισμό, χιονοδρομία και οικοτουρισμό Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μοναδική μέχρι σήμερα στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που υλοποιήθηκε από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τον ΕΟΤ, η περιοχή αναφέρεται ως πρώτη εθνική προτεραιότητα

•    είναι το υψηλότερο και το βορειότερο γεωγραφικά χιονοδρομικό κέντρο της χώρας καθώς αναπτύσσεται σε υψόμετρο μεταξύ 2000 μ. και 2450 μ. Η θέση του αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει τις συνθήκες χιονόπτωσης σε χαμηλότερα υψόμετρα, καθώς ένα σχέδιο αναβάθμισής του θα πληρούσε όλα τα στοιχεία βιωσιμότητας της επένδυσης σε σχέση με τα περισσότερα χιονοδρομικά της χώρας

•    διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, ικανές να εξυπηρετήσουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

•    Η ένταξη του κέντρου στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 θα δώσει ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξή του και θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας συνεχίζοντας μια προσπάθεια που ξεκίνησε 40 χρόνια πριν.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Αναβάθμιση των Χιονοδρομικών κέντρων αποτελεί, όπως γνωρίζετε πολύ
καλά, έργο της Δράσης « Τουριστική Ανάπτυξη» του προγράμματος Ελλάδα 2.0
(Άξονας 4.6/ Πυλώνας 4) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας.
Η προκήρυξη του έργου, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έληξε την 31η
Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε
πρότασης είναι τα 10.000.000 ευρώ, ενώ η αξιολόγηση και η ένταξη των προτάσεων
στο πρόγραμμα ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία
υποβολής τους.
Στο Νομό Πέλλας και στα διοικητικά όρια των Δήμων Έδεσσας και Αλμωπίας
λειτουργεί από το 1995 το Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας- Καϊμάκτσαλαν, το οποίο
διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.).
Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. υπέβαλε προτάσεις ένταξης έργων
αναβάθμισης των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Καϊμάκτσαλαν τα οποία
διαχειρίζεται.
Φαίνεται ότι οι προτάσεις δεν κατατέθηκαν την ίδια ημερομηνία με αυτή του Χ.Κ.
Καϊμάκτσαλαν με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ένταξη και ως εκ τούτου να έχει
κατατεθεί όγδοη (8η) στη σειρά προτεραιότητας. Με βάση το γεγονός ότι ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 53.500.000€ και ο προϋπολογισμός των
προτάσεων περίπου 10.000.000€ προκύπτει ότι η πρόταση της ΕΤΑΔ Α.Ε. Θα είναι
πολύ δύσκολο να ενταχθεί.
Με βάση τα παραπάνω και δίχως να υπάρχει πρόθεση αμφισβήτησης της
διαδικασίας ένταξης η οποία είναι γνωστή από την ημερομηνία προκήρυξης του έργου
(25.10.2023) θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την πιθανή μη
Έδεσσα, 19 Απριλίου 2024

Προς: 1) κα. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Υπουργό Τουρισμού

2) κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
Αναπλ. Υπουργό Εθνικής
Οικονομίας & Οικονομικών

ένταξη της πρότασης της ΕΤΑΔ Α.Ε. για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμάκτσαλαν και
παράλληλα να σας παραθέσουμε τα παρακάτω στοιχεία τα οποία, πιστεύουμε ότι
συνηγορούν στην ανάγκη ανάληψης εκ μέρους σας, κάθε δυνατής πρωτοβουλίας για
την ένταξη του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
1. Το Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν αποτελεί το βασικό πυλώνα του
γενικότερου σχεδίου για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του ΒΔ τμήματος του Νομού
Πέλλας στο οποίο περιλαμβάνονται τα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας, το
Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας, η Λίμνη Βεγορίτιδας και ο Υγρότοπος Άγρα –
Νησίου- Βρυτών.
Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου ξεκίνησε στις αρχές του 1980 και βρίσκεται
σε εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μοναδική μέχρι σήμερα στρατηγική μελέτη για
την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θερμαλισμος, Χιονοδρομία,
Γκολφ, Συνεδριακός Τουρισμός) που υλοποιήθηκε από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τον
ΕΟΤ, αναφέρεται η περιοχή ως πρώτη εθνική προτεραιότητα εφόσον πρόκειται για την
συνύπαρξη Θερμαλισμού και Χιονοδρόμισης.
2. Το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν, το οποίο βρίσκεται στις κορυφές
του όρους Βόρας, αναπτύσσεται μεταξύ των υψομέτρων 2000μ. και 2450μ.και
αποτελεί έτσι το υψηλότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, παράλληλα δε και το
βορειότερο γεωγραφικά. Η θέση του και το υψόμετρό του αποτελούν συγκριτικά
πλεονεκτήματα έναντι άλλων κέντρων που αναπτύσσονται σε χαμηλότερα υψόμετρα
λαμβάνοντας πάντα, υπόψη και το γεγονός ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής η
χιονόπτωση πλέον παρατηρείται σε υψηλότερα υψόμετρα κάτι που αναμένεται να
ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ένα
σχέδιο αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρο Καϊμάκτσαλαν θα πληρούσε όλα τα
στοιχεία βιωσιμότητας της επένδυσης.
3. Από το 1995, οπότε και λειτούργησε το χιονοδρομικό κέντρο, συνέβαλε
μαζί με τα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου (απόσταση μεταξύ τους περί τα 20χλμ) στη
διαφοροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή παράλληλα
δε στην ανάδειξη της περιοχής ως κέντρο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Σήμερα στην περιοχή λειτουργούν περισσότερα από 300 τουριστικές επιχειρήσεις
(ξενοδοχεία, ξενώνες, εστιατόρια, καταστήματα αθλητικών ειδών, μπαρ, καφετέριες
κτλ). Έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 4.500 κλίνες συγκέντρωση που δεν
παρατηρείται σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υποβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καϊμάκτσαλαν θα συντελέσει, εν μέρει, στο μαρασμό της τοπικής οικονομίας, στη
πρόκληση ανησυχίας στους επιχειρηματίες της περιοχής καθώς και στη μείωση του
χιονοδρομικού δυναμικού της χώρας στο μέλλον.
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, η ανησυχία μας για την μη ένταξη του
φακέλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. για το Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας- Καϊμάκτσαλαν με τις πολύ
σοβαρές συνέπειες που αυτό θα έχει στην οικονομία της περιοχής μας είναι μεγάλη.
Σας ζητούμε όπως μεριμνήσετε για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού
της δράσης, είτε με μεταφορά κονδυλίων, είτε με ένταξη αδιάθετων ποσών, έτσι ώστε
να αποφευχθεί η εξαίρεση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊμάκτσαλαν από το
πρόγραμμα Ελλάδα 2.0.
Αυτό που ξεκίνησε πριν 40 περίπου χρόνια και άλλαξε την οικονομία του τόπου
αποτελώντας το σημαντικότερο εθνικό κέντρο εναλλακτικού τουρισμού δεν