Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Δ. Σ. του Συλλόγου «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ»
σας προσκαλεί
Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00μμ
στην αίθουσα του παλιού παρθεναγωγείου

[περιοχή Βαρόσι Έδεσσας] στην εκδήλωση με τίτλο «ο
ποιητικός λόγος» με ομιλητή τον συγγραφέα και
ποιητή Κωνσταντίνο Σταλίδη.
Θα συμμετάσχουν και μουσικοί από το «Νέο Ωδείο
Έδεσσας» με τους οποίους θα κλείσει η ποιητική
Βραδιά.
Συντονίζει ο Δημήτριος Ευαγγελίδης, αντιπρόεδρος
του Συλλόγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τρύφων Ούρδας