ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, ότι επιπλέον του καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους, απαιτείται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους (για το 2024 έως 31-05-2024) να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α΄ 206/12-12-2023) και την υπ αριθμό 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 2695/9-5-2024).

Η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται μέσω του gov.gr.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρου άρθρου 31, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ.

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι υποχρέωση του Δήμου και η ανακοίνωση έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                       ΕΔ

 

                                                                                                    ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ