Με αντικείμενο την ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – γνωστό ως ¨CAMPUS¨ – στην Έδεσσα, ο Γιώργος Καρασμάνης είχε τη Δευτέρα συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γ. Βούτσινο.

Ο πρώην Υπουργός ανέπτυξε στον Γ.Γ. τα επιχειρήματα που συνηγορούν στην ίδρυση του Κέντρου και συγκεκριμένα ότι: Η Έδεσσα ως πρωτεύουσα του Νομού, διαθέτει όλες τις αναγκαίες κτιριακές υποδομές που τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό ο οποίος επίσης αναβαθμίστηκε πρόσφατα.

Με δυο λόγια, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο για την ίδρυση αυτών των Κέντρων.

Από πλευράς του ο κ. Βούτσινος, ενημέρωσε τον Γιώργο Καρασμάνη ότι οι σχετικές διαδικασίες είναι στην αρχή, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η ¨χαρτογράφηση¨ σε όλη τη Χώρα και θα ακολουθήσει, όπως είπε, η αξιολόγηση όλων των στοιχείων και των αιτημάτων, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο πρώην Υπουργός, είχε συνάντηση – ενημέρωση, με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Ευάγγελο Ι. Τρυψιάνη, ο οποίος του παρέδωσε και υπόμνημα για το ίδιο θέμα.