Σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ.50025/19-09-2018 KYA (ΦΕΚ 4217/τ. Β΄/26-09-2019) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και  βάση της παρ. 1.β. του άρθρου 5, προκηρύσσεται  διαγωνισμός έως την 31 Ιανουαρίου. Ειδικά, για την σχολική χρονιά 2024-2025, ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί έως την 15η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με τα άνωθεν, η παράταξή μας, Μακεδονία Μπροστά -Δήμος Κυριλίδης ρωτάει την αρμόδια αναπληρώτρια Περιφερειάρχη :

Εάν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τις εκάστοτε αντιπεριφέρειες που αφορούν μαθητικές μεταφορές, βάσει του ΦΕΚ στις 8 Απριλίου όπως ορίζεται.

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ρωτήσουμε:

1) Εάν υπάρχει περιφερειακή ενότητα που δεν έχει υπογράψει σύμβαση και αν η περιφέρεια έχει προβεί σε ανάθεση έργου με το ΚΤΕΛ Νομού Πέλλας για την περιφερειακή ενότητα Πέλλας;

2) Ποιο είναι το ποσό που θα διατεθεί ανά περιφερειακή ενότητα για τις μαθητικές μεταφορές;

Δήμος Κυριλίδης – Μακεδονία Μπροστά