• Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.246,09 €, σήμερα, 27 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Έδεσσας, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε καύση ξηρών χόρτων και υπολειμμάτων καλλιεργιών σε γεωργική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην κοινότητα Τ.Κ. Περαίας του Δήμου Έδεσσας στην Πέλλα.