Ο Δήμος Έδεσσας ενημέρωσε με επιστολή του οικείου Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Ν. Τσακίρη το Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Βέροια καθώς  και την  ΔΑΟΚ  της Π.Ε Πέλλας για το σοβαρό πρόβλημα της μειωμένης παραγωγής σε συγκεκριμένες ποικιλίες κερασιών και μήλων.

Ο Δήμος Έδεσσας αναγνωρίζοντας την σημασία του αγροτικού τομέα και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αγρότες και θα αναδεικνύει συνεχώς όλα τα κρίσιμα θέματά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.

Αξιότιμοι αποδέκτες,

Τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις καλλιέργειες γίνονται εμφανείς σταθερά κάθε χρόνο. Ο αριθμός ωρών χαμηλών θερμοκρασιών το χειμώνα, που απαιτούνται για την διακοπή  του ληθάργου, φέτος ήταν οριακά αποδεκτός. Ως γνωστό όταν αυτός είναι μικρός τότε παρατηρείται ανομοιόμορφη άνθιση και μειωμένη καρπόδεση. Ωστόσο υπήρξε έντονο το φαινόμενο της ύπαρξης πολύ υψηλών θερμοκρασιών καθώς και υψηλό ποσοστό Αφρικανικής σκόνης εντός του Απριλίου στην περίοδο της ανθοφορίας. Αυτά τα δύο οδήγησαν σε μείωση της υποδεκτικότητας του στίγματος των ανθέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το στίγμα μπορεί να δεχθεί γύρη για 2 ημέρες στους 20oC και για μια ημέρα στους 30oC.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιάς και μηλιάς στην περιοχή μας. Κατόπιν εκτεταμένων επιτόπιων επισκέψεων και επαφών με παραγωγούς και γεωπόνους διαπιστώσαμε ότι εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα μειωμένης παραγωγής σε ποσοστό 80% σε μέσης και μέσο-όψιμης ωριμότητας ποικιλίες κερασιών όπως FerroviaSkeenaKordiaRegina και Γερμανικά σε όλη την περιοχή του Δήμου Έδεσσας. Επίσης σοβαρό πρόβλημα μείωσης παραγωγής υπάρχει και στην καλλιέργεια των μήλων με μείωση παραγωγής της τάξης του 40%, με βάση τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, σε ποικιλίες όπως GalaRed CupRed ChiefScarletJeromine και Fuji,  κυρίως στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίδας.

Η Ευρώπη μετέχει με 7% στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων και η Ελλάδα που έχει 0,2% συμμετοχή δέχεται τις επιπτώσεις της ρύπανσης μέσω του κλίματος στον πρωτογενή τομέα. Καθώς λοιπόν η κλιματική κατάρρευση επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο τόσο καλλιεργητικό όσο και φυτοπροστασίας – εμφάνιση νέων εντομολογικών και μυκητολογικών εχθρών, μείωση του χρόνου μεταξύ προσβολής και φυτοπροστατευτικής επέμβασης –  και ενώ  είμαστε σε αναμονή του νέου κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς ο υφιστάμενος δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες ζημιές, θεωρούμε υποχρέωση μας την έναρξη των συζητήσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να δούμε κατάματα την κλιματική κρίση και να πάρουμε δραστικά μέτρα πριν η απομάκρυνση των γεωργών από την πρωτογενή παραγωγή είναι μη αντιστρεπτή.

Με την παρούσα επιστολή:

  • Ενημερώνουμε για το πρόβλημα της μειωμένης παραγωγής στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και ποικιλίες,
  • Προτείνουμε την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για την  άμεση αξιοποίηση πόρων χρηματοδοτικών εργαλείων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια εισοδήματος,

Αιτούμαστε την προώθηση δράσεων έρευνας που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα του.

Ο Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κλιματικής Αλλαγής

Δρ.Ιωάννης Ν.Τσακίρης