Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ( ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ) με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματειου
  2. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

οι αιτήσεις για υποψηφιότητες των μελών για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και για την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι στις 20 / 06 / 2024 και ημέρα Πέμπτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του γραφείου ( 09:30 — 12:30 ).

ΣΤΗΝ ΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΑΡΤΙΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΎΝ ΣΤΗΝ 2Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00.