Ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων, στην οποία οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται (με κωδικούς TAXIS) και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως την 31 Μαΐου 2024, στη διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023) και στην υπ. αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/τ.Β΄/9.5.2024).

Στην πλατφόρμα συμπληρώνονται τα στοιχεία ως εξής:

Ιδιότητα:

  • Ιδιοκτήτης του οικοπέδου
  • Επικαρπωτής ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου

Στοιχεία Οικοπέδου:

  • ΚΑΕΚ
  • Συντεταγμένες (πρότυπο ΕΓΣΑ’87)
  • Θα πρέπει να εισαχθεί το ΚΑΕΚ του οικοπέδου και  οι πολίτες θα πρέπει να πατήσουν αναζήτηση.
  • ΚΑΕΚ
  • Αναζήτηση

Επιπλέον συμπληρώνονται: ο Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Οικισμός, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.

 

Στην ίδια πλατφόρμα ο πολίτης μπορεί να κάνει καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 5075/2023, τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ