Ο Δήμος Έδεσσας ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταμενίτη Διονύση, για τη σημαντική συμβολή του στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που τακτοποιεί ένα χρόνια πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και ενός σημαντικού αριθμού κατοίκων του Δήμου Έδεσσας. τόσο κατά τη διατύπωση του νόμου 5024/2023, που έδωσε το δικαίωμα εξαγοράς ακινήτων (αστικής και αγροτικής χρήσης) του Υπουργείου Οικονομικών όσο και κατά τη διαμόρφωση των βελτιωτικών ρυθμίσεων επί του 5024/2023 που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι, το δικαίωμα εξαγοράς κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου για αγροτική χρήση, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την περιοχή του Δήμου Έδεσσας, καθώς αφορά σε εκατοντάδες ιδιώτες που κατέχουν, κατά κύριο λόγο μικρές αγροτικές εκτάσεις στις περιοχές Καραμάν Έδεσσας, Μπέγνα Αγίου Αθανασίου, Ξανθογείων κ.α. Όπως επίσης σημαντική για τις περιοχές του Δήμου Έδεσσας είναι και η πρόβλεψη για προϋποθέσεις έκπτωσης στο τίμημα εξαγοράς ακινήτων σε ποσοστό 80% σε περιπτώσεις κατοχής ακινήτων ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων που έλαβαν χώρα πριν το έτος 1965.

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση των συνδημοτών μας σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου 5024/2023 που ψηφίστηκα στις 20/06/2024 από τη Βουλή.

Στο νόμο 5024/2023 για την εξαγορά κατεχομένων εκτάσεων του Υπουργείου Οικονομικών με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή χθες 20/06/2024 επήλθαν ουσιώδεις τροποποιήσεις με τις οποίες επιλύονται με οριστικό τρόπο χρόνια προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατοίκων της Π.Ε. Πέλλας και ιδιαίτερα της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής της Έδεσσας.

1)     με την τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 5024/2023, το Δημόσιο θα απέχει από την άσκηση αγωγών σε βάρος των ιδιωτών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιώτες έχουν αναγραφεί ως Κύριοι στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, σε αστικά ακίνητα (εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών) και απαλείφεται η προϋπόθεση που υπήρχε, τα ακίνητα αυτά να είναι πρώην δασικού χαρακτήρα που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης.

Η αλλαγή αυτή καλύπτει πλέον όλες τις περιπτώσεις αστικών ακινήτων σε πόλεις και χωριά και δίνει οριστική λύση σε αστικές περιοχές όπως (ΝΤΕΡΕ, Άγιος Μάρκος, Συνοικισμός Καραμάν Έδεσσας, οικισμός Άγιος Δημήτριος – Κεδρώνα Έδεσσας κ.λ.π.).

2)     Με την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 5024/2023, αφαιρείται η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος σε ακίνητο του Δημοσίου για το δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς, ενώ αποκτούν δικαίωμα εξαγοράς και όσοι κατέχουν ακίνητα του Δημοσίου για αγροτική χρήση.

Η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι καλύπτει εκατοντάδες περιπτώσεις ιδιωτών που κατέχουν, κατά βάση, μικρές αγροτικές εκτάσεις στα αγροκτήματα Καραμάν Έδεσσας, Μπέγνα Αγίου Αθανασίου, Ξανθογείων κ.λ.π.

3)     Με την τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 5024/2023, βελτιώνονται οι προϋποθέσεις έκπτωσης στο τίμημα εξαγοράς σε ποσοστό 80% σε περιπτώσεις κατοχής ακινήτων ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων που έλαβαν χώρα πριν το έτος 1965, ενώ μέχρι τώρα το χρονικό όριο ήταν το έτος 1950.

 Η διάταξη αυτή θα μπορεί να τυγχάνει εφαρμογής στις περιοχές Άγιος Μάρκος και ΝΤΕΡΕ της Έδεσσας, σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν ήδη αναγνωριστεί ως Κύριοι στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου. Επισημαίνουμε ότι ολόκληρη η συγκεκριμένη διάταξη (παράγραφος 5 του άρθρου 8) ήταν αποκλειστικά πρόταση του κ. Σταμενίτη, ήδη από την 1η ψήφιση και εφαρμογή του ν. 5024/2023.

Ο Δήμος Έδεσσας θέτει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της συνεργασίας του με βουλευτές, υπουργούς και την Περιφέρεια. Στόχος μας είναι η εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε τομέα που αφορά στο δημόσιο βίο, με όραμα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και την υλοποίηση των αναπτυξιακών οραμάτων για την περιοχή μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συλλογική δράση και η συνένωση δυνάμεων αποτελούν το κλειδί για καλύτερο αύριο