Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), αύριο Τετάρτη  12 Ιουνίου  2024 κατά το διάστημα από ώρα 11.00΄ έως 13.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  4. Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη οφειλών λόγω αυξημένων λειτουργικών αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να αποδοθούν οι χρηματοδοτήσεις στις Σχολικές επιτροπές πριν την κατάργησή τους στις 30.6.2024.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ