Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να πραγματοποιήσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, τις εξής συνεδριάσεις:

  1. Τακτική συνεδρίαση, ώρα 17:45, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: έγκριση για αύξηση ποσού χρηματικού υπολοίπου έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2024 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024(τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου).
  2. Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας 3ου διμήνου 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 18:00΄.
  3. Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2023, ώρα 19:00΄.