Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκδοθεί σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης καθώς και σχετική πληροφόρηση για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας Aromia bungii και Xylella fastidiosa, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia