Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της νησίδας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (σε μήκος 4.700 μέτρων  στα όρια του Δήμου Πέλλας), με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, αφού ο συγκεκριμένος είναι υπό την ευθύνη συντήρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες περιλάμβαναν εκθάμνωση εδάφους, φορτοεκφόρτωση υλικών και χρωματισμούς κρασπέδων και νησίδων.

Ο Δήμος Πέλλας, σταθερός στην πολιτική ευπρεπισμού και συντήρησης όλων των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι στις αρμοδιότητές του αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο φορέα ευθύνης τους, προχωράει στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η αλλαγή της εικόνας του Δήμου και η ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα σημεία.