Στο πλαίσιο της άσκησης Επί Χάρτου ΒΑΡΟΣΙ Ι/24 που πρωτοποριακά ο Δήμος μας
οργάνωσε σε συνεργασία με την εταιρεία Strategic Consulting Services του
Αντιστράτηγου ε.α. κ.Κωστάκογλου Σωτήριου (πρώην Δκτη της Μεραρχίας Έδεσσας)
για την εξέταση σεναρίου αντιμετώπισης συνεπειών από δασική πυρκαγιά, ο
Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας συμμετείχε με εθελοντές ενεργά σ’ αυτήν, καλύπτοντας
τις καίριες θέσεις Γραμματείας της Άσκησης και δηλώνοντας συμμετοχή σε περαιτέρω
δράσεις με επί πλέον εθελοντές.

Η ευαισθητοποίηση των μελών του συλλόγου μας δείχνει το δρόμο για όλους τους
ενεργούς πολίτες της πόλης μας, ώστε να διαφυλάξουμε τις ζωές, τις περιουσίες και
τον πολιτισμό της πατρίδας μας, αν αυτό απαιτηθεί σε περίπτωση φυσικής
καταστροφής. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Α. Μποζίνης Ε. Γάντζιου